Zarząd

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Prezes Zarządu

Tomasz Daniłoś

Członek Zarządu

Robert Walczak

Członek Zarządu

Adam Wysokowski

Członek Zarządu
Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Członek Zarządu

Rada Naukowa

Cezary Madryas

prof. hab. inż.
Przewodniczący Rady Naukowej

Marek Cała

prof. dr hab. inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza

Marian Kwietniewski

prof. dr hab. inż.
Politechnika Warszawska

Andrzej Kolonko

dr inż.
Politechnika Wrocławska

Beata Nienartowicz

dr inz.
IDEANTE

Florian G. Piechurski

dr inż.
Politechnika Śląska

Paweł Popielski

prof. nadzw. dr hab inż.
Politechnika Warszawska

Bogdan Przybyła

dr inż.
Politechnika Wrocławska

Karol Ryż

dr inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza

Leszek Wysocki

dr inż.
Politechnika Wrocławska

Adam Wysokowski

prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Zielonogórski

Jan Ziaja

dr hab. inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza

Dariusz Zwierzchowski

dr inż.
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy