Marek Cała

prof. dr hab. inż.

Specjalista w zakresie geomechaniki, geotechniki, budownictwa podziemnego i tunelowania. Jego dorobek obejmuje ponad 120 publikacji z zakresu geoinżynierii, w tym 7 monografii. Wypromował ponad 70 magistrów, 4 doktorów i był recenzentem 4 rozpraw doktorskich. Brał udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych dedykowanych zagadnieniom z zakresu mechaniki skał i gruntów, stateczności obiektów podziemnych oraz prognozowania zjawisk dynamicznych w górotworze. Jest autorem i współautorem ponad 300 opracowań, opinii oraz projektów realizowanych na zlecenie przemysłu. Specjalizuje się w praktycznym zastosowaniu metod numerycznych dla rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianą geoinżynierią, budownictwem oraz górnictwem. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest problematyka zastosowania obliczeń numerycznych dla analizy stateczności skarp i zboczy.