Otwarta formuła prac PSTB

Prace Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych będą się toczyć w otwartej formule, ponieważ najważniejsze jest to, aby technologie bezwykopowe stawały się w Polsce coraz powszechniejsze oraz, by wpływ na kształtowanie rynku miała cała branża. Aby tak się stało, konieczna jest współpraca wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektów bezwykopowych. Jako Stowarzyszenie jesteśmy otwarci na głosy wszystkich uczestników naszego rynku – inwestorów, projektantów i konsultantów, wykonawców, producentów, dostawców, przedstawicieli środowisk naukowych oraz pozostałe osoby związane zawodowo z technologiami bezwykopowymi. Wszystkim nam zależy na tym, by prace bezwykopowe przebiegały w zgodzie z najwyższymi standardami, a ich efektem była wieloletnia, bezawaryjna eksploatacja obiektów, w obrębie których toczą się prace budowlane czy renowacyjne.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy polskie i międzynarodowe organizacje oraz instytucje zrzeszające przedstawicieli branż, w ramach których realizowane są prace bezwykopowe, m.in. wodno-kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej i in. Współpraca i aktywne współdziałanie mają na celu nie tylko wypracowanie standardów związanych z poszczególnymi technologiami bezwykopowymi, ale również ich promowanie i wymianę doświadczeń.

Zapraszamy do współpracy i dzielenia się z branżą najlepszymi pomysłami.

Aby stać się Członkiem Zwyczajnym stowarzyszenia należy:

  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Posiadać obywatelstwo polskie bądź zamieszkiwać na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Wspierać statutowe cele działalności Stowarzyszenia
  • Uzyskać rekomendację

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH