Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych

Cena: 69.00 zł 29.00 zł – WYPRZEDAŻ!

Grupa robocza PSTB w ciągu dwóch lat opracowała wytyczne pt. „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”, stanowiących zbiór zasad prowadzenia prac mających na celu stwierdzenie, czy wykonana wykładzina odpowiada założeniom przyjętym przez projektanta i spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Po opracowaniu wytycznych odbyły się konsultacje publiczne, a następnie zostały one zrecenzowane przez uznane grono profesorskie i opublikowane. Można je zamówić w wersji drukowanej za pomocą formularza zamówienia, do czego zachęcamy.

Od samego początku prac nad wytycznymi grupa robocza zakładała, że będą one ewoluować. Cały czas spływają do nas uwagi na temat dokumentu.

Aby umożliwić jak najszerszą dyskusję nad wytycznymi, zdecydowaliśmy się udostępnić je za darmo w wersji elektronicznej wszystkim zainteresowanym. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo dokument na podany adres e-mail. Prosimy jednocześnie o podzielenie się uwagami na temat udostępnionego opracowania. Posłużą one do prac związanych z opracowaniem nowej wersji wytycznych. By wysłać swoje uwagi, należy skorzystać z formularza.

  Dane do wysyłki:

  Dane do faktury:

  Koszty logistyczne: Kurier 19 zł netto.
    ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY

    Andrzej Kolonko

    dr inż.
    Politechnika Wrocławska

    Florian G. Piechurski

    dr inż.
    Politechnika Śląska

    Paweł Popielski

    prof. nadzw. dr hab inż.
    Politechnika Warszawska

    Bogdan Przybyła

    dr inż.
    Politechnika Wrocławska

    Adam Wysokowski

    prof. dr hab. inż.
    Uniwersytet Zielonogórski

    Dariusz Zwierzchowski

    dr inż.
    Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

    RECENZENCI

    Marian Kwietniewski

    prof. dr hab. inż.
    Politechnika Warszawska

    Cezary Madryas

    prof. dr hab. inż.
    Politechnika Wrocławska

    KOORDYNATOR PRAC

    Paweł Kośmider

    Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

    Spis treści

    1. Wstęp
    2. Postanowienia ogólne
    2.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
    2.2. Definicje pojęć
    2.3. Podstawy umowy – kwalifikacje zawodowe zleceniobiorcy
    2.3.1. Dla badań terenowych
    2.3.2.Dla badań laboratoryjnych
    2.4. Przekazanie zlecenia osobom trzecim
    2.5. Przekazanie próbek do badań, przeprowadzenie i prezentacja wyników badań
    2.6.Przypadki szczególne, odstępstwa od zaleceń, badania alternatywne i uzupełniające
    3. Pobieranie i przechowywanie próbek wykładzin CIPP
    3.1. Pobieranie próbek
    3.2. Przechowywanie i wydawanie pobranych próbek
    4. Identyfikacja próbki oraz dokument dołączony do próbki
    5. Badania prowadzone na obiekcie
    5.1. Inspekcja CCTV
    5.2. Próba szczelności
    6. Badania laboratoryjne
    6.1. Badania standardowe
    6.1.1. Kwalifikacja dostarczonych próbek
    6.1.2. Pomiar grubości rzeczywistej
    6.1.3. Oznaczenie gęstości wykładziny
    6.1.4. Oznaczenie początkowej, właściwej sztywności obwodowej
    6.1.5. Oznaczenie właściwości przy trójpunktowym zginaniu
    6.1.6. Badanie szczelności wykładziny CIPP na przesiąkanie wody
    6.1.7. Oznaczenie wytrzymałości obwodowej na rozciąganie
    6.1.8. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym
    6.2. Badania zalecane
    6.2.1. Przypadki przeprowadzania badań
    6.2.2.Badanie pełzania
    6.2.3.Badania chemiczne
    6.2.4.Badanie składu wykładziny
    7. Badania alternatywne i uzupełniające
    7.1. Badanie chłonności (podatności na osmozę)
    7.2. Elektroskaning
    7.3. Pomiary geometrii rurociągów – pomiary 3D, laserowe i mechaniczne narzędzia pomiarowe
    8. Załączniki