Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych

Cena: 69.00 zł

Grupa robocza PSTB w ciągu dwóch lat opracowała wytyczne pt. „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”, stanowiących zbiór zasad prowadzenia prac mających na celu stwierdzenie, czy wykonana wykładzina odpowiada założeniom przyjętym przez projektanta i spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Po opracowaniu wytycznych odbyły się konsultacje publiczne, a następnie zostały one zrecenzowane przez uznane grono profesorskie i opublikowane. Można je zamówić w wersji drukowanej za pomocą formularza zamówienia, do czego zachęcamy.

Od samego początku prac nad wytycznymi grupa robocza zakładała, że będą one ewoluować. Cały czas spływają do nas uwagi na temat dokumentu.

Aby umożliwić jak najszerszą dyskusję nad wytycznymi, zdecydowaliśmy się udostępnić je za darmo w wersji elektronicznej wszystkim zainteresowanym. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo dokument na podany adres e-mail. Prosimy jednocześnie o podzielenie się uwagami na temat udostępnionego opracowania. Będą one stanowiły bazę do dyskusji, którą przeprowadzimy podczas Konferencji CIPP (10–12 stycznia 2024) oraz posłużą do prac związanych z opracowaniem nowej wersji wytycznych. By wysłać swoje uwagi, należy skorzystać z formularza.

    Dane do wysyłki:

    Dane do faktury:

    Koszty logistyczne: Kurier 19 zł netto.