Cezary Madryas

prof. hab. inż.

Obecny rektor Politechniki Wrocławskiej jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego tej uczelni. W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1993 r. – doktora habilitowanego, w 2003 r. – tytuł naukowy profesora nauk technicznych, a niespełna cztery lata później – profesora zwyczajnego. Jest autorem lub współautorem monografii oraz akademickich wydawnictw książkowych, m.in. takich jak: „Mikrotunelowanie”, „Tunele wieloprzewodowe” oraz „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych”, które są podstawowym źródłem wiedzy dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych. Opracował również wiele publikacji w czasopismach technicznych i naukowych oraz recenzji wydawniczych monografii i podręczników akademickich. Jest członkiem rad programowych czasopism „Inżynieria Bezwykopowa” i „GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele”.