O nas

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (PSTB) działa od 1999 roku z siedzibą w Krakowie.

Jest prężnie działającą organizacją zrzeszającą przedstawicieli świata nauki i biznesu. Zaprasza do współpracy zarówno polskie jak i międzynarodowe organizacje oraz instytucje, zrzeszające przedstawicieli branż, w ramch których realizowane są prace bezwykopowe, m.in. wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej oraz telekomunikacyjnej. Aktywnie działa od lat jako partner największego wydarzenia bezwykopowego w Polsce Konferencji, wystawy i pokazów technologii Inżynieria Bezwykopowa, od kilku lat nowego wydarzenia Konferencji Renowacja wykładzinami (rękawami) utwardzanymi na miejscu  oraz przy wydawaniu czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.

Konferencja Inżynieria Bezwykopowa

Jesteśmy partnerem Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Konferencja CIPP

Jesteśmy partnerem Konferencji „Renowacja wykładzinami (rękawami) utwardzanymi na miejscu”

Konferencja Infrastruktura Podziemna

Jesteśmy partnerem Konferencji „Infrastruktura Podziemna”

Tworzymy wytyczne

Tworzymy wytyczne dotyczące odbiorów prac prowadzonych w technologii CIPP

Kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa

Tworzymy radę programową w czasopiśmie „Inżynieria Bezwykopowa”

Przewodnik po technologiach

Tworzymy radę programową w powstającym przewodniku po technologiach bezwykopowych

Misja

Głównym celem jego działalności na terenie Polski jest propagowanie technologii i metod bezwykopowych. Intencją członków Stowarzyszenia jest kreowanie powszechnie stosowanych standardów technicznych realizacji robót z wykorzystaniem technologii bezwykopowych, popularyzacja wiedzy na ich temat, integracja zawodowa osób związanych z branżą bezwykopową oraz reprezentacja ich interesów przed właściwymi władzami. Wśród aktywności PSTB znajduje się m.in. opracowanie i zalecanie norm bezpieczeństwa do stosowania przy realizacji robót z użyciem technologii bezwykopowych, organizacja seminariów oraz szkoleń prezentujących i promujących technologie bezwykopowe, a także inicjowanie spotkań, które stanowią okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ich stosowania.