Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Prezes Zarządu

Związany z technologiami bezwykopowymi od 1999 r. Jest on także prezesem Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., redaktorem naczelnym wydawanego od 2003 r. kwartalnika branżowego „Inżynieria Bezwykopowa”, a także głównym organizatorem i jednym z pomysłodawców branżowego wydarzenia – Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa. Od 2017 r. organizuje konferencję poświęconą jednej z bezwykopowych technologii renowacyjnych – CIPP (ang. Cured in Place Pipe), tj. „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”.