Florian G. Piechurski

dr inż.

Od 1 października 1980 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, jako asystent, adiunkt i obecnie jako docent.
Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Jako organizator i sekretarz naukowy działał w zakresie: 11 sympozjów naukowo-technicznych „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wod-kan” w 1994, 1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 na Politechnice Śląskiej; 10 sympozjów naukowo-technicznych 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 „Instalacje Basenów” na Politechnice Śląskiej.
Jest autorem i współautorem 400 publikacji naukowych i technicznych; promotorem 120 prac dyplomowych magisterskich oraz 160 prac dyplomowych inżynierskich.
Współpracował w ramach 64 projektów instalacji basenowych w zakresie instalacji wody basenowej i wentylacji; 124 projektów instalacji wod-kan oraz 68 projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.