Beata Nienartowicz

dr inz.

Absolwentka i długoletni pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Założycielka IDEANTE. Z wykształcenia i zainteresowania zajmuje się bezwykopowymi renowacjami rurociągów. W latach 2008–2018 pełniła funkcję opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast Politechniki Wrocławskiej, co pozwoliło jej zdobyć bogate doświadczenie w prowadzeniu i opracowywaniu wyników badań in situ związanych z kompleksową oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej. Autorka kilkunastu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz autor i współautor licznych ekspertyz i opinii technicznych o stanie technicznym obiektów infrastruktury podziemnej. Obecnie także adiunkt naukowo-dydaktyczny na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Swoją działalność zawodową koncentruje wokół zwiększenia efektywności w planowaniu, projektowaniu oraz przygotowaniu formalnym bezwykopowych renowacji rurociagów.