Beata Nienartowicz

dr inż.

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W swojej działalności zawodowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezwykopową renowacją przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących projektowania, w tym komputerowego modelowania pracy rurociągów odnawianych z wykorzystaniem metod bezwykopowych. Obroniła rozprawę doktorską nt. badań i analiz nośności paneli GRP stosowanych w technologii relining. W latach 2008–2018 pełniła funkcję opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast Politechniki Wrocławskiej, co pozwoliło jej zdobyć bogate doświadczenie w prowadzeniu i opracowywaniu wyników badań in situ związanych z kompleksową oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej. Obecnie jest pracownikiem Katedry Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz kierownikiem działu projektowego w firmie GSG Industria.
Jest autorem kilkunastu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz współautorem licznych ekspertyz i opinii technicznych o stanie technicznym obiektów infrastruktury podziemnej realizowanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Z pasją dzieli się swoją wiedzą i propaguje technologie bezwykopowe, m.in. prowadząc zajęcia w ramach letnich szkół dla studentów z całego świata.