Tomasz Daniłoś

Członek Zarządu

Przewodniczący rady nadzorczej spółki BLEJKAN S.A. Zawodowo od wielu lat z powodzeniem współtworzy sukces spółek będących liderami rynku bezwykopowego. Jest ekspertem w dziedzinie technologii bezwykopowych a także rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.