Edyta Zalewska

Edyta Zalewska

Członek Zarządu

Od wielu lat działa w branży wod-kan. Od ponad 20 lat związana z firmą Uponor Infra (dawniej KWH Pipe), gdzie w latach 2010–2015 pełniła obowiązki dyrektora ds. przemysłu, a następnie dyrektora sprzedaży. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych.