Robert Walczak

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Budownictwa Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, kierownik działu technicznego producenta rur GRP FLOWTITE i HOBAS firmy AMIBLU. Od 20 lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego i zagranicznego rynku bezwykopowego w zakresie budowy i renowacji sieci wod-kan z wykorzystaniem rur GRP o profilach kołowych i niekołowych w obszarze mikrotunelowania i renowacji metodą reliningu.