Wytyczne odbiorowe dla technologii CIPP – PSTB pracuje nad ostateczną wersją

Zespół roboczy, przygotowujący dokument zawierający wytyczne odbiorowe dla technologii CIPP, w dalszym ciągu pracuje nad wprowadzeniem wszystkich sugestii branży oraz weryfikacją poszczególnych zapisów. Dziś odbyło się kolejne spotkanie.

Pomysł opracowania wytycznych wyniknął bezpośrednio z potrzeb branży: dokument skierowany jest zarówno do inwestorów, jak i wykonawców, a w kolejnych rozdziałach omawiane są ważne dla obu tych stron zagadnienia związane z oceną realizacji zadania inwestycyjnego.

Dokument przygotowuje grono ekspertów: dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska), dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Paweł Popielski (prof. Politechniki Warszawskiej), dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Adam Wysokowski (prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego), dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Nad przebiegiem prac czuwa Paweł Kośmider, prezes PSTB.

 

Branża wielokrotnie miała okazję uczestniczyć w rozmowach nt. wytycznych, m.in. w trakcie Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa (8–10 września) oraz konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” (20–21 stycznia), podczas której pojawiło się wiele ważnych głosów odnośnie do opracowywanych wytycznych.

Branżowe konsultacje tymczasowo zostały zawieszone: w związku z tym, że proces opracowywania przez PSTB wytycznych wszedł już w fazę finalizacji, kolejna możliwość przekazania uwag do dokumentu zostanie uruchomiona po publikacji jego ostatecznej wersji. Kontakt z PSTB jest możliwy TUTAJ.