Walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych

11 czerwca 2024 r. w Tomaszowicach pod Krakowem, podczas XXII Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „Inżynieria Bezwykopowa”, odbyło się walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Podczas walnego zebrania przedstawiono, rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2023. Udzielono także absolutorium prezesowi zarządu Pawłowi Kośmidrowi oraz członkom zarządu: Robertowi Walczakowi, Edycie Zalewskiej, Tomaszowi Daniłosiowi oraz prof. dr hab. Adamowi Wysokowskiemu.

Odbyła się również dyskusja na temat realizowanych obecnie prac oraz planów na nadchodzące miesiące.