Panel dyskusyjny o wytycznej „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych” 2.0 podczas XXII Międzynarodowej Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych prowadzi prace nad nową wersją wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”. Została opracowana propozycja zmian oraz macierz badań koniecznych do wykonania i zalecanych. Były one konsultowane z producentami, wykonawcami, a także międzynarodowymi instytutami badawczymi. Zależy nam jednak, by wszyscy zainteresowani, a zwłaszcza inwestorzy, mogli zapoznać się z propozycjami oraz wnieść swoje uwagi.

Dlatego sesja III będzie transmitowana nie odpłatnie w portalu inzynieria.com oraz na profilu Inżynieria Bezwykopowa na Facebooku, a każdy będzie mógł zadać pytanie lub zgłosić wnioski.
Zachęcamy również do pobrania i zapoznania się z opracowaną macierzą badań jeszcze przed dyskusją