pstb24062024 (1)

Wytyczne w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”. Kolejne spotkanie robocze

24 czerwca br. odbyło się zebranie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, podczas którego podsumowano i zweryfikowano dotychczasowy przebieg prac nad opracowaniem wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów.

Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania prac nad poszczególnymi rozdziałami oraz wyznaczono kolejne etapy do realizacji.

Następne zebranie zespołu roboczego odbędzie się 8 lipca br.