Branża angażuje się w opracowanie wytycznych odbiorowych CIPP

Dziś odbyło się kolejne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB). W obradach wziął udział zespół ekspercki opracowujący wytyczne odbiorowe dla technologii CIPP pod przewodnictwem Pawła Kośmidra, przewodniczącego Stowarzyszenia. Specjaliści omawiali nadesłane przez branżę uwagi do niemal gotowego już dokumentu.

Proces opracowywania przez PSTB wytycznych odbiorowych dla technologii CIPP wszedł już w fazę finalizacji. Dla ekspertów ważne jest jednak omówienie i uwzględnienie licznych merytorycznych uwag ze strony branży, dlatego poświęcają czas na kolejne spotkania, podczas których wszystkie sugestie są analizowane.

Wytyczne zostały poddane dyskusji w gronie branży już w ubiegłym roku, w trakcie Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa (8–10 września). Zespół zebrał wtedy sugestie ze strony uczestników wydarzenia – i wszystkie uwzględnił w przygotowywanym dokumencie.

Kolejnym etapem branżowej debaty była tegoroczna konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” (20–21 stycznia), podczas której pojawiło się wiele ważnych głosów odnośnie do opracowywanych wytycznych.

Konsultacje z branżą jednak nie ustają, uwagi spływają w formie elektronicznej cały czas. Kontakt z PSTB jest możliwy TUTAJ.