Prace dot. wytycznych odbiorowych już na finiszu

Zespół ekspertów opracowujących wytyczne odbiorowe dla technologii CIPP niemal zakończył już prace. Na dzisiejszym spotkaniu przyjęto wszystkie wprowadzone zmiany, zweryfikowano odpowiednie zapisy i ustalono ostateczny kształt dokumentu.

Na ostatnim przed przekazaniem wytycznych recenzentom spotkaniu przedyskutowane zostaną formularze poboru próbek i wyników badań.

Wytyczne pt. Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych przygotowują: dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska), dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Paweł Popielski (prof. Politechniki Warszawskiej), dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Adam Wysokowski (prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego), dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.). Nad przebiegiem prac czuwa Paweł Kośmider, prezes PSTB.

Branża wielokrotnie miała okazję uczestniczyć w rozmowach nt. wytycznych, m.in. w trakcie Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa (8–10 września) oraz konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” (20–21 stycznia), podczas której pojawiło się wiele ważnych głosów odnośnie do opracowywanych wytycznych. Kontakt z PSTB nadal jest możliwy TUTAJ.