Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PSTB

Walne Zebranie Członków PSTB odbyło się 8 września br., w Tomaszowicach, podczas XIX Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”.

W porządku zebrania znalazło się głosowanie nad przyjęciem trzech uchwał:

 • w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 • w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 • w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020.

Powyższe uchwały zostały przyjęte.

Ważnym punktem obrad było też wyłonienie nowych władz Zarządu PSTB oraz Komisji Rewizyjnej, związane z kończącą się kadencją obecnie funkcjonujących organów Stowarzyszenia.

Skład nowego zarządu Stowarzyszenia:

 • Edyta Zalewska,
 • Robert Walczak,
 • Adam Wysokowski,
 • Tomasz Daniłoś,
 • Paweł Kośmider.

Prezesem Zarządu pozostaje Paweł Kośmider.

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:

 • Jakub Wiernicki,
 • Dariusz Zwierzchowski,
 • Tomasz Goździor.

Członkowie Stowarzyszenia podjęli także decyzję o zmianie składki członkowskiej. Obecnie wysokość opłat kształtuje się następująco:

 • dla członków, których obrót w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczył 5 mln zł – 1000 zł rocznie,
 • dla członków, których obrót w poprzednim roku rozliczeniowym plasował się pomiędzy 5 a 50 mln zł – 2000 zł rocznie,
 • dla członków, których obrót w poprzednim roku rozliczeniowym przekroczył 50 mln zł – 4000 zł rocznie

Z przyjemnością informujemy też, iż podczas zebrania przyjęto też do Stowarzyszenia nowych członków.