Wytyczne odbiorowe dla technologii CIPP już zrecenzowane

11 października br. odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego, który opracowuje wytyczne odbiorowe dla prac wykonywanych w technologii CIPP.

Członkowie zespołu szeroko omówili uwagi zawarte w recenzjach, przekazanych przez prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa i prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego, i wprowadzili je do dokumenty. Szczególną uwagę przyłożono do przygotowania definicji CIPP, tj. technologii renowacji wykładzinami utwardzanymi na miejscu.

Ostatecznego zatwierdzenia wytycznych przed ich publikacją zespół dokona w 42 tygodniu roku.