Ukończono prace nad wytycznymi odbiorowymi

W dniu 9 lutego 2022 r., odbyło się spotkanie zespołu roboczego PSTB, na którym zostały podsumowane prace nad wytycznymi pt. „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”, stanowiącymi zbiór zasad prowadzenia prac mających na celu stwierdzenie, czy wykonana wykładzina odpowiada założeniom przyjętym przez projektanta i spełnia wymagania zawarte w specyfikacji. Podczas spotkania ostateczna wersja wytycznych została zatwierdzona do druku.

Premiera pierwszego wydania wytycznych odbiorowych odbędzie się podczas 6. Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu„, która odbędzie się w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 r. w Łodzi w ramach specjalnej sesji poświęconej prezentacji wytycznych. Wtedy też odbędą się konsultacje z przedstawicielami branży na temat dalszych kierunków prac grupy roboczej PSTB.