Ustalono terminy prac zespołów roboczych

7 listopada 2023 r. odbyło się robocze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Postanowiono o przedłużeniu terminu nadsyłania uwag do wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”. Uzgodniono, że uwagi zostaną zebrane i zaprezentowane podczas kolejnego roboczego spotkania.

Ustalono także terminy i sposób prac zespołów opracowujących wytyczne w zakresie „Przygotowanie inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” oraz „Przygotowanie inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej budowy”.