PSTB pracuje nad nowymi wytycznymi w obszarze bezwykopowej rehabilitacji i bezwykopowej budowy

21 listopada 2023 r. odbyło się robocze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Podczas spotkania zespoły opracowujące wytyczne w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” oraz „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej budowy” ustaliły zakres tematyczny dokumentów i ich strukturę oraz dokonały podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary. Potwierdzono także harmonogram dalszych prac.

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych w działalność branży bezwykopowej w Polsce zarówno do dołączenia do PSTB, jak i do włączenia się w prace nad nowymi wytycznymi.

Dołącz do PSTB

https://pstb.org.pl/dolacz-do-nas/