pstb zebranie

PSTB opracuje trzy wersje wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”

5 grudnia 2023 r. odbyło się zebranie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Podczas spotkania uzgodniono, że wytyczne w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” zostaną opracowane i wydane w trzech osobnych wersjach: w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów. Ustalono także skład zespołów opracowujących poszczególne zagadnienia oraz wybrano osoby, które będą przygotowywać treść rozdziałów.

Rozpoczęto także proces analizy uwag złożonych do wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”. Będzie on kontynuowany.

Kolejne spotkanie, na którym zostaną podsumowane prowadzone prace, odbędzie się 19 czerwca 2024 r.