spotkanie PSTB

Można zgłaszać uwagi do wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”

19 grudnia 2023 r. odbyło się zebranie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. Podczas spotkania uzgodniono ostateczną wersję programu przygotowania wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów oraz zdecydowano o skierowaniu tego dokumentu do konsultacji branżowych.

Z programem przygotowania wytycznych można zapoznać się TUTAJ

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag dotyczących zakresu programu i normowanych przez niego zagadnień. Można to zrobić za pośrednictwem poniższego formularza.

LINK DO FORMULARZA

Podczas spotkania ustalono także terminarz spotkań, służących weryfikacji prac nad poszczególnymi zagadnieniami.