Spotkanie PSTB

Dyskusja nad uwagami do wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”

3 stycznia 2024 roku odbyło się robocze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych podczas którego odbyła się analiza i dyskusja uwag wnoszonych do wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”.

W dyskusji wzięli udział także przedstawiciele wykonawców, producentów oraz dostawców technologii.