Spotkanie PSTB

Prace nad wytycznymi „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”

16 stycznia 2024 roku odbyło się robocze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych poświęcone dyskusji nad uwagami zgłaszanymi przez przedstawicieli branży do wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”.

W dyskusji wzięli udział także przedstawiciele wykonawców, producentów oraz dostawców technologii.