Spotkanie PSTB

„Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”. Dyskusja nad uwagami

23 stycznia 2024 roku odbyło się robocze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych podczas którego dyskutowano nad uwagami i wnioskami zgłaszanymi w trakcie konsultacji dotyczących opracowania nowej wersji wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”.

W dyskusji na temat poszczególnych zagadnień, które powinny zostać uwzględnione w nowym dokumencie, wzięli udział przedstawiciele wykonawców, producentów, dostawców technologii oraz inwestorów.