Podsumowano przebieg prac nad wytycznymi w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”

7 lutego 2024 r. odbyło się zebranie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, podczas którego podsumowano i zweryfikowano dotychczasowy przebieg prac nad opracowaniem wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów.

Zespół opracowujący wytyczne określił stan zaawansowania prac nad poszczególnymi zagadnieniami, zebrał dotychczasowe uwagi i wnioski oraz określił zakres kolejnych działań.

Termin kolejnego spotkania roboczego wyznaczono na 7 marca.