pstb 07.03.2024 (1)

Trwają prace nad wytycznymi w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”

7 marca br. odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych pracującego nad wytycznymi pn. „Przygotowanie inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów.

Podczas spotkania wymieniono się uwagami, oceniono stopień zaawansowania prac nad poszczególnymi rozdziałami i zagadnieniami, sformułowano wnioski dotyczące kolejnych prac oraz ustalono także termin kolejnego spotkania (4 kwietnia br).