Są już gotowe dwa rozdziały wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”

17 kwietnia br. odbyło się kolejne zebranie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, podczas którego podsumowano i zweryfikowano dotychczasowy przebieg prac nad opracowaniem wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów.

Podczas spotkania ustalono, że gotowe są już dwa rozdziały nowych wytycznych oraz oceniono stopień zaawansowania prac nad kolejnymi rozdziałami. Omówiono również sposób prac zespołów przygotowujących poszczególne zagadnienia oraz ustalono termin kolejnego spotkania (20.05).