Prace nad nową wersją wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”

13 maja 2024 roku odbyło się robocze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych poświęcone pracom nad nową wersją wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”.

Ustalono, że opracowana zostanie macierz badań niezbędnych i zalecanych w zależności od poziomu skomplikowania renowacji i warunków w jakich się odbywa. Zostanie ona omówiona podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się 3 czerwca.

Następnie, po ustaleniach zespołu, proponowane zmiany w wytycznych zostaną zaprezentowane i poddane dyskusji podczas Konferencji Inżynieria Bezwykopowa w dniu 12 czerwca 2024 r.