Zebranie robocze w ramach prac nad wytycznymi w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji”

20 maja odbyło się zebranie zespołu roboczego Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, podczas którego podsumowano i zweryfikowano dotychczasowy przebieg prac nad opracowaniem wytycznych w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów.

Podczas spotkania omówiono m.in. postępy prac nad poszczególnymi rozdziałami wytycznych oraz określono sposób, w jaki mają przebiegać konsultacje w ramach grup roboczych.

Kolejne spotkanie ustalono na 24 czerwca br.