Spotkanie PSTB podczas Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa 2018”

Podczas organizowanej przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. XVI Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” (20–22.06.2018 r.) odbyło się kolejne spotkanie PSTB. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób – członków Stowarzyszenia, uczestników wydarzenia oraz pozostałych osób zainteresowanych udziałem w pracach PSTB.

Prezes PSTB, Paweł Kośmider podsumował dotychczasowe działania Stowarzyszenia i przedstawił najbliższe aktywności. Jednym z najważniejszych zadań jest powołanie Rady Naukowej, w ramach której zorganizowane zostaną zespoły robocze. W ich skład wejdą członkowie Rady oraz eksperci „z rynku”. Ich zadaniem będzie opracowanie wytycznych dotyczących projektowania, wykonywania i odbioru prac realizowanych z wykorzystaniem poszczególnych technologii bezwykopowych.

Na spotkaniu zwrócono uwagę na znaczącą rolę współpracy PSTB z organizacjami i instytucjami, działającymi w branży bezwykopowej. Wspólne działania pozwolą nam nie tylko lepiej wypromować technologie bezwykopowe, ale także uporządkować wiedzę oraz bazującą na doświadczeniu inwestorskim, projektowym i wykonawczym praktykę. Dzięki temu wytyczne, które powstaną, będą konkretnym narzędziem w ręku uczestników procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem metod bezwykopowych – mówił Paweł Kośmider.

Zainteresowanie współpracą wyraziła już Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Trwają także rozmowy m.in. z Izbą Gospodarczą Gazownictwa, która opracowuje wytyczne dot. zadań realizowanych z zastosowaniem technologii HDD (ang. Horizontal Directional Drilling).

Konferencja odbyła się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Relacja i galerie filmowe oraz wideo z wydarzenia znajdują się na https://inzynieria.com/inzbezwykopowa/konferencja_inzynieria_bezwykopowa/wiadomosci/52727,rekordowo-miedzynarodowo-i-bezwykopowo