Pierwsze spotkanie nowego zarządu PSTB

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych po raz pierwszy w nowym składzie spotkał się z prezesem Pawłem Kośmidrem na czele. Równocześnie rozpoczęły się prace związane z wytycznymi dotyczącymi prowadzenia i odbioru prac wykonywanych z zastosowaniem metod bezwykopowych.

Na spotkaniu powołano prof. dr. hab. inż. Cezarego Madryasa, rektora Politechniki Wrocławskiej, na Przewodniczącego Rady Naukowej PSTB. W ramach tego organu doradczego i opiniodawczego powstaną zespoły robocze. Ich zadaniem będzie przygotowanie zbioru zaleceń dotyczących prac realizowanych w wykorzystaniem technologii bezwykopowych.

Przedstawiono również nowy zarząd – na jego czele jako prezes stoi Paweł Kośmider, a członkami zarządu zostali: Edyta Zalewska, Tomasz Daniłoś, Robert Walczak i Janusz Zadrosz.

W nowym składzie zaczyna również działać Komisja Rewizyjna, której skład tworzą: Teresa Nowak, Marcin Cwielong, Sebastian Grygorcewicz i Andrzej Kolonko.

Wytyczne dla prac bezwykopowych

Najważniejszym tematem dyskutowanym przez nowy zarząd podczas pierwszego spotkania, zorganizowanego w nowej siedzibie PSTB, znajdującego się przy ul. Samuela Bogumiła Lindego 14 w Krakowie, było opracowanie wytycznych dla realizacji prac z zastosowaniem metod bezwykopowych. Pierwsze kroki w tym zakresie podjęto podczas II Konferencji CIPP Technology Days, która odbyła się w styczniu 2018 r. w Gdańsku. Podczas dyskusji, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, inwestorów, wykonawców i projektantów bezwykopowych renowacji w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe), sformułowano wnioski dotyczące odbiorów prac. Jak zapowiedział Paweł Kośmider, zostaną one uwzględnione podczas tworzenia wytycznych, czym zajmie się powołany w ramach Rady Naukowej zespół ekspertów.

Oprócz wytycznych dla odbioru prac przeprowadzonych metodą CIPP, eksperci będą pracować nad zaleceniami związanymi z robotami, w ramach których stosowane są inne metody bezwykopowe, takie jak: mikrotunelowanie, horyzontalne wiercenie kierunkowe HDD (ang. Horizontal Directional Drilling), relining oraz swagelining. Każdą grupę wytycznych będą tworzyć odrębne zespoły robocze, złożone z ekspertów w określonej dziedzinie