O wytycznych odbiorowych podczas branżowej konferencji

Wielomiesięczny proces opracowywania przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych wytycznych odbiorowych dla technologii CIPP zaowocował przedstawieniem branży kolejnej wersji dokumentu 21 stycznia br. podczas V Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Prezentacji dokonał dr inż. Bogdan Przybyła z Politechniki Wrocławskiej.
 
Wytyczne zostały poddane dyskusji w gronie branży już w ubiegłym roku, w trakcie Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa (8–10 września). Zespół zebrał wtedy sugestie ze strony uczestników wydarzenia – i wszystkie uwzględnił w przygotowywanym dokumencie.
 
Również podczas tegorocznej konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” pojawiło się wiele ważnych głosów odnośnie do opracowywanych wytycznych: swoje opinie i wątpliwości przedstawili zarówno uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbył się po prelekcji dr. inż. Przybyły, jak i publiczność.
 
Właściwości produktu końcowego, czyli utwardzonej wykładziny, to pochodne działań zarówno producenta wykładziny i wykonawców instalujących ją w przewodzie – przy założeniu prawidłowego doboru konstrukcyjno-materiałowego rozwiązania, tj. prawidłowego projektowania. Wytyczne odbiorowe są potrzebne, aby wszelkie założenia były zgodne z późniejszym stanem faktycznym.
 
W Polsce z wytycznymi jest podobnie jak z normami – są obowiązkowe, ale wtedy, jeżeli inwestor umówi się z wykonawcą i wprowadzi je do specyfikacji. To w rozporządzeniu, które jest obowiązujące dla branży, może zostać przywołana wytyczna, ale nie musi. Jeżeli ktoś uzna nasze wytyczne za ważne, to będą dokumentem stanowiącym przy realizacji inwestycji. Powstaje bardzo istotny dokument – ocenił prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, członek zespołu
eksperckiego.