PSTB dyskutuje o wytycznych

29 stycznia br. członkowie zespołu eksperckiego przeprowadzili dyskusję dotyczącą sugestii zmian i uszczegółowień w pierwszej części wytycznych odbiorowych dla technologii CIPP, zgromadzonych po V Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”.
 
Ekspertom udało się omówić i wdrożyć do dokumentu zaledwie część planowanych zmian – dalsza dyskusja będzie prowadzona podczas kolejnego spotkania, 3 lutego br.