XIII Konferencja „Infrastruktura Podziemna Miast”

Podczas wydarzenia odbył się panel specjalny ITA-AITES, Międzynarodowego Stowarzyszenia Budowy Tuneli oraz Przestrzeni Podziemnej. Organizacja ta ma znaczący wkład w rozwój przestrzeni podziemnej wszystkich 74 państw członkowskich. Co roku bierze udział w innowacyjnych projektach związanych z infrastrukturą podziemną miast. Zagadnienia z tego obszaru były częścią dwóch sesji specjalnych, w których uczestniczyło aż pięcioro członków zarządu stowarzyszenia. Oprócz prezesa – Tarcisio Celestino obecni byli także wiceprezesi Eric Leca i Ruth Haug oraz członkowie zarządu – Giuseppe Lunardi oraz Davorin Kolic.

W programie sporo miejsca zajęły zagadnienia związane z infrastrukturą miast z uwzględnieniem badań geotechnicznych i planowania urbanistycznego. Bardzo ciekawa była dyskusja na temat rozwiązań stosowanych w budowie tuneli. W agendzie znalazły się również wystąpienia przedstawicieli firm, którzy opowiedzieli o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie budowy infrastruktury podziemnej. Dwudniowemu spotkaniu towarzyszyła także wystawa, na której firmy prezentowały swoje usługi i rozwiązania w obszarze infrastruktury podziemnej.