Wytyczne budzą duże zainteresowanie

Nasz zespół roboczy kończy prace nad opracowaniem wytycznych dotyczących odbioru prac renowacyjnych realizowanych z wykorzystaniem technologii CIPP. Okazją do wysłuchania uwag branży była IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”. Sugestii i pytań padło wiele, co tylko potwierdza, że zbiór wytycznych jest potrzebny.

W trakcie konferencji w Poznaniu dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. UZ, przypomniał, że wytyczne służą temu, by wszystkie strony procesu inwestycyjnego wiedziały, które elementy i w jakim momencie wprowadzić, jakie warunki powinny być spełnione oraz że tego typu dokumenty porządkują rynek. Z kolei dr inż. Bogdan Przybyła z Politechniki Wrocławskiej zauważył, że bardzo ważne jest rozpoznanie tego, co robimy i w jaki sposób będzie to kontrolowane. W państwach z nami sąsiadujących takie normy są. Moglibyśmy skopiować niemieckie, austriackie, może brytyjskie czy inne, ale nie chcemy tego robić, bo wiemy, że specyfika każdego kraju jest trochę inna – mówił.

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych dopracowuje pierwszą wersję wytycznych. Dokument budzi w środowisku duże zainteresowanie, także wśród największych firm wykonawczych. Chyba w całym budownictwie nie ma tak niepewnych albo mało zdefiniowanych zagrożeń, z jakimi my się borykamy. Jeśli będziemy mieć wytyczne, z całą pewnością wszystkim to pomoże – i zamawiającym i wykonawcom – stwierdził Mariusz Iwanejko z firmy BLEJKAN S.A.

IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” odbyła się w dniach 8–10 stycznia br. Próbny tekst wytycznych zostanie przedstawiony na naszej stronie internetowej. Każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać.

Pełna relacja z ww. konferencji znajduje się tutaj: https://inzynieria.com/inzbezwykopowa/cipp/artykuly/57491,cipp-od-a-do-z-wiedza-praktyka-odbior-prac-renowacyjnych