Jakość prac wykonanych w technologii CIPP

12 grudnia br. w Krakowie odbyło się zapowiadane przed miesiącem spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych. W ciągu ostatnich tygodni każdy z członków zespołu roboczego pracował nad przygotowywanymi wytycznymi obejmującymi odbiór prac wykonanych w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe). Na zebraniu eksperci przedstawili swoją wizję wytycznych, sporządzono spis treści i rozdzielono dalsze prace.

W spotkaniu udział wzięli: dr inż. Bogdan Przybyła i dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska), dr inż. Florian G. Piechurski (Politechnika Śląska), dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.), dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski) oraz Paweł Kośmider – prezes PSTB.

Materiały, nad którymi będą pracować eksperci, zostaną zebrane w całość i zaprezentowane podczas IV Konferencji Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu, w dniach 8–10 stycznia 2020 r. w Poznaniu. Prezentacja odbędzie się podczas sesji roboczej w dniu 10 stycznia. W części drugiej tej sesji będzie miała miejsce dyskusja nad ostatecznym kształtem wytycznych. Każdy z uczestników konferencji będzie mógł zgłosić swoje uwagi, a zespół ekspertów dokładnie je przeanalizuje i wszystkie istotne uwagi wprowadzi do końcowego dokumentu.

Zgodnie z założeniem Stowarzyszenia, które zapowiada otwartą dyskusję nad sprawami ważnymi dla rynku bezwykopowego, jej przedstawiciele powinni mieć realny wpływ na kształt przygotowywanych zaleceń branżowych.

Przed publikacją wytyczne zostaną ostatecznie poddane konsultacji i recenzji ekspertów. Zalecenia zaopiniują prof. dr hab. inż. Cezary Madryas (Politechnika Wrocławska) i prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska).

Wszystkich zainteresowanych wytycznymi opracowywanymi przez PSTB serdecznie zapraszamy w styczniu 2020 r. do Poznania.