Czy projekty CIPP można realizować lepiej?

W siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych w dniu 14 listopada br. odbyło się zebranie grupy roboczej PSTB. Eksperci spotkali się, by omówić dotychczas wykonane prace związane z opracowaniem wytycznych do odbiorów prac realizowanych w technologii CIPP (ang. Cured In Place Pipe).

W spotkaniu udział wzięli: Paweł Kośmider – prezes PSTB, dr inż. Andrzej Kolonko – Politechnika Wrocławska, dr inż. Dariusz Zwierzchowski – Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o., dr inż. Florian Piechurski – Politechnika Śląska, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW – Politechnika Warszawska

Eksperci omówili wszelkie obowiązujące w tym zakresie na polskim rynku zasady oraz wytyczne z rynków zagranicznych. Zespół poruszył również kwestię problemów towarzyszących procesom odbiorowym, jak np. pobór do badania próbek zainstalowanych już wykładzin. Takie działania, realizowane na rynkach zagranicznych (np. przez niemiecki Instytut Infrastruktury Podziemnej, IKT) przyczyniają się do wzrostu jakości zarówno wykonywanych prac, jak i samych materiałów.

Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się w połowie grudnia br.