dr inż.
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
dr hab. inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Zielonogórski
dr inż.
Politechnika Wrocławska
dr inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr inż.
Politechnika Wrocławska
prof. nadzw. dr hab inż.
Politechnika Warszawska
dr inż.
Politechnika Śląska